Medium

Wat is een Medium?

 

Medium betekent letterlijk doorgeven, doorkrijgen, daarmee doelende op de paranormale wereld of gene zijde.

Dus iemand die tussen deze" 2 werelden" (de fysieke wereld en de astrale wereld) communiceert.

Een medium is dus iemand die een paranormale gave bezit waardoor deze communiceert of in contact staat met de astrale wereld.                             

Over het algemeen wordt er met de term medium, iemand aangeduid die in contact staat met overledenen.

Sinds eind 1800 begin 1900 is de term medium heel populair geworden door het ontstaan van het spiritisme.

In het begin van de vorige  eeuw ontstond het Spiritisme als nieuwe trend en geloofsvorm.                                                                                         

Het spiritisme is een geloofsvorm dat ontstond rond eind 1800,en dat geloofde in het leven na de dood.

Zij geloven dat de geest bij de dood los komt van het aardse lichaam en in een astrale wereld verder leeft.

Deze geesten zijn in staat om te communiceren met de "levenden", en uiteraard gaat deze communicatie door bemiddeling van een medium.

Het was dan ook in die tijd een grote trend om mediums te bezoeken.

Helaas waren niet alle mediums betrouwbaar.

Er zijn dan ook  in die tijd heel veel oplichters geweest, die zich voordeden als mediums en met overleden dierbaren in contact zouden staan, om vervolgens mensen voor grote bedragen op te lichten.

Bekende mediums van die tijd rond de eeuw wisseling zijn o.a Dion Fortune en Madame Blavatsky en Aleister Crowly.

Bijna allen van deze mediums hielden zich naast het communiceren met genezijde ook bezig met het Occulte, oftewel Esoterie en Magie.

Het merendeel van deze beroemde mediums hebben bijna allen een eigen stichting of vereniging opgezet met hun bevindingen en hun onderzoek naar het mystieke en het geloof, en de "waarheid"die daaruit voort kwam.

Een voorbeeld daarvan zijn Madame Blavatsky die de Teosofische Vereniging in het leven heeft geroepen en Dion Fortune die de Society of the Innerlight stichtte.

Beiden hielden zich met Esoterie, Mystiek en het Occulte bezig ,en hebben begin 1900 tal van boeken gepubliceerd, die nog tot op heden veel gelezen worden.

 

Wij staan iedere dag voor u klaar op www.yourspiritualnetwork.com waar u een medium of paragnost kunt raadplegen.

 

Aanwezig